AZC consulting, s.r.o.

AZC consulting, s.r.o.

je konzultačná a obchodná spoločnosť zameraná na IoT riešenia, vývoj a implementáciu SW a dodávku špeciálneho HW pre nasledujúce oblasti nasadenia:

Kvalita ovzdušia

V oblasti kvality ovzdušia zastupujeme značku CityAir a poskytujeme komplexné riešenia na meranie, vyhodnocovanie a prognózovanie vývoja kvality ovzdušia vonku ale aj v budovách

2021-10-06 15.34.24

Dekontaminácia ovzdušia

V oblasti dekontaminácie, dezinfekciie a čistenia ovzdušia zastupujeme značku Tion a poskytujeme komplexné riešenia od návrhu až po realizáciu technologickej dekontaminácie ovzdušia.

Dopravná telematika

V oblasti dopravnej telematiky poskytujeme odborné poradenstvo, realizačné návrhy a montáž GPS monitoringu a monitoringu výkonových parametrov vozidiel, pohybujúcej sa techniky a strojov.

SW vývoj a implementácia

V oblasti SW vývoju a implementácii SW riešení poskytujeme komplexné riešenia na mieru od analýz, návrhov, vývoja až po implementáciu.